Rabenhorst, Algen Eur.
Rabenhorst, G.L. [1001 - 2600]

Miami University
Catalog #: 000185986
L. v. Heusler #s.n.
Epithemia hyndmanii W.Smith
Austria, Traunsee Lake, Gmunden