Rabenhorst, Algen Eur.
Rabenhorst, G.L. [1001 - 2600]

Miami University
Catalog #: 000185998
Karl #s.n.
Spirogyra heeriana Nägeli
Germany, Konigswalde