Rabenhorst, Algen Eur.
Rabenhorst, G.L. [1001 - 2600]

Miami University
Catalog #: 000185325
Spree #s.n. 00 February 1859
Spirogyra jugalis (Dillwyn) Kützing
Netherlands, Boekhorst bei Lochem