Kryptogam-Herbarium. Innehållande 100 arter kryptogamer, fördelade på 35 arter mossor, 10 arter alger, 25 arter lavar och 30 arter svampar., Hamberg, K.H.R. [1 - 100]
ExsiccataID: 853015124