Kryptogam-Herbarium. Innehållande 100 arter kryptogamer, fördelade på 35 arter mossor, 10 arter alger, 25 arter lavar och 30 arter svampar.
Abbreviation: Hamberg, Krypt.-Herb.
Editor(s): Hamberg, K.H.R.
Range: 1 - 100
Notes: ExsiccataID: 853015124