Plantarum Persiae australis siccatarum species 440, collectae a Th. Kotschy, determinatae a Dre E. Boissier, editae a R. F. Hohenacker, Hohenacker, R.F. [1 - ? 600]
ExsiccataID: 326740608